Gemeente Lisse

18-06-2002 Voorlichtingsbijeenkomst oprichting bedrijfsverzamelgebouw regio Lisse

Op 4 juli a.s. van 15.00 tot 17.00 uur vindt in het gemeentehuis van Lisse een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor bedrijven.

Onderzoeksbureau IME onderzoekt momenteel de mogelijkheid voor de oprichting van een bedrijfsverzamelgebouw. Zon gebouw (instituut) kan optimale mogelijkheden bieden voor samenwerking van de volgende organisaties:


- de Centra Werk en Inkomen (CWI)

- het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
- de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)
Als ook het particuliere bedrijfsleven in de keten van werk en inkomen een plaats inneemt in het bedrijfsverzamelgebouw, kan de samenwerking tussen vraag en aanbod van werk in één gebouw worden geoptimaliseerd. Dit bevordert, als het goed is, de mogelijkheid om geschikt werk te vinden, en daar is het allemaal om te doen. Iedereen een baan die hij of zij ambieert. Een fantastisch streven dat een kans verdient.

Tijdens de bijeenkomst op 4 juli wordt uitgelegd wat onder een bedrijfsverzamelgebouw wordt verstaan. Verder zal worden geïnventariseerd wie interesse hebben om deel te nemen in het bedrijfsverzamelgebouw. Als uw bedrijf geïnteresseerd is dan is het nuttig om deze bijeenkomst bij te wonen. Wij hopen u te verwelkomen op 4 juli 2002 in het gemeentehuis van Lisse.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorlichtingsbijeenkomst oprichting bedrijfsverzamelgebouw regio Lisse '
Lees ook