Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam

Voorlichtingsbijeenkomst voor Turkse kinderen met astma en hun ouders/verzorgers.

Op woensdag 26 maart 2003 is het zover. Dan zal de eerste voorlichtingsbijeenkomst van start gaan in Amsterdam West, gericht op Turkse kinderen met astma en hun ouders/verzorgers. De voorlichtingsbijeenkomst zal plaatsvinden in het SPBA-gebouw (Stichting Pedagogische Begeleiding Amstelland) op de Ruys de Beerenbrouckstraat 19 (stadsdeel Geuzenveld) van 14.00 uur tot 17.00 uur.

De trend van een verdergaande poliklinische en transmurale zorg zet zich onverminderd voort. Dit stelt eisen aan de organisatie van ziekenhuiszorg in termen van kwaliteit, continuïteit en samenhang met andere partners in de zorgketen. In het licht van deze ontwikkeling hebben de ziekenhuisdirecties, vertegenwoordigd in de SIGRA en zorgverzekeraars (Agis en ZN/KPZ-regio) in Amsterdam in 2000 de intentie uitgesproken om de samenwerking tussen ziekenhuizen onderling en tussen ziekenhuizen en verzekeraars te intensiveren in de vorm van een aantal projecten (genaamd Bruggen Bouwen). Eén van deze projecten is het stimuleren van een Netwerk Kindergeneeskunde. Hierin zijn alle ziekenhuizen in de stad Amsterdam, Amstelveen en Zaandam vertegenwoordigd.

Het netwerk van kinderartsen heeft gekozen voor een doelgroepmatige aanpak. Het accent is hierbij gelegd op neonatale zorg, zorg voor kinderen met diabetes en zorg voor kinderen met astma. Voor de 'Werkgroep Kinderen met Astma' is hierbij een goede voorlichting aan alle Amsterdamse kinderen met astma en hun ouders/verzorgers speerpunt geworden.

Kinderen met astma behoren tot een van de grootste patiëntengroepen die onder behandeling staan van een kinderarts. In deze zorg ontbreekt nog vaak de centrale regie. Ook de vaak intensieve begeleiding van deze groep kinderen en hun ouders/verzorgers blijft achter. Daarnaast is de farmaceutische markt op dit terrein dynamisch, waardoor kinderen regelmatig met verschillende producten in aanraking komen. Tekorten aan goed gekwalificeerde astma- en wijkverpleegkundigen veroorzaken mede een achterblijvende kwaliteit in de zorg aan deze kinderen en hun ouders/verzorgers. Het idee bestaat dat dit voor de hierboven vermelde doelgroepen nog eens extra geldt. Wij denken dan ook dat deze voorlichtingsbijeenkomsten op structurele basis gehouden moeten worden en in een behoefte zullen voorzien.

Gezien de samenstelling van de Amsterdamse jeugd is het van belang om hierbij extra inspanningen te verrichten om deze voorlichting specifiek te richten op Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse kinderen met astma en hun ouders/verzorgers. In Amsterdam behoort immers 65% van de kinderen tot 19 jaar tot een etnische minderheid. Als pilot van dit project is gekozen voor het houden van een voorlichtingsbijeenkomst voor de Turkse doelgroep. Tijdens deze bijeenkomst wordt met behulp van Turkssprekende artsen en verpleegkundigen voorlichting gegeven in de eigen taal, waarbij de kinder(long)-artsen en astmaverpleegkundigen als vraagbaak aanwezig zullen zijn. Daarnaast is er een informatieve markt en is er voor de kinderen een astmaspeurtocht georganiseerd. Bij gebleken succes zal uitbreiding plaatsvinden naar voorlichting op locatie voor Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse en uiteraard de autochtone groep kinderen met astma en hun ouders/verzorgers.

Voor vragen kunt u contact opnemen met M. van Dijk, PR functionaris bureau SIGRA en/of Moniek van Issum, beleidsmedewerker SIGRA sectie Ziekenhuizen, Maassluisstraat 574A, 1062 GZ Amsterdam, telefoon 020-5128888. www.sigra.nl
Nieuws
Voorlichtingsbijeenkomst voor Turkse kinderen met astma en hun ouders/verzorgers.
Afwijzen grotestedentoeslag verpleegsters is onbegrijpelijk Benoeming bijzonder hoogleraar Grote Stad en Gezondheidszorg Sorgh aan den Aemstel: 400 jaar beter worden in Amsterdam SVP-Amsterdam
Niet-aangeboren Hersenletsel
SIGRA in het nieuws

Deel: ' Voorlichtingsbijeenkomst voor Turkse kinderen met astma en hun ouder.. '
Lees ook