EVD

Spreekdagen en voorlichtingsbijeenkomst Zakendoen in Frankrijk, 8 t/m 12 februari 1999

De mogelijkheden die Frankrijk het Nederlands bedrijfsleven te bieden heeft worden lang niet altijd ten volle benut. Vaak nog stuiten Nederlandse bedrijven op problemen om activiteiten te ontplooien in deze omvangrijke en nabije markt. In een van de belangrijkste economische regio's van Frankrijk: Nord - Pas-de-Calais is daarom 'Antenne Nederland de Lille' opgericht. Dit 'non-profit' adviesbureau heeft tot doel Nederlandse bedrijven te helpen toegang te vinden tot de Franse markt.

De EVD organiseert van 8 t/m 12 februari 1999 spreekdagen en de voorlichtingsbijeenkomst 'Zakendoen in Frankrijk'. Deze bieden de mogelijkheid tot nadere oriëntatie op de huidige ontwikkelingen in de Franse markt en de wijze waarop de Nederlandse ambassade en 'Antenne Nederland de Lille' daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Lees voor meer informatie en /of aanmelding de aankondigingspagina over deze spreekdagen en voorlichtingsbijeenkomst.

Deel: ' Voorlichtingsbijeenkomst zakendoen in Frankrijk '
Lees ook