Vereniging VNO-NCW

Leden

Elektriciteitswet

Door de nieuwe Elektriciteitswet zijn per 1 januari 1999 de grootverbruikers van elektriciteit vrij in de keuze van hun leverancier, waaronder invoer van elektriciteit uit het buitenland. Het midden- en kleinbedrijf zal per 1 januari 2002 vrij zijn, maar deze datum wordt wellicht vervroegd naar 2001. Om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden die de nieuwe Elektriciteitswet u biedt, organiseert VNO-NCW eind januari/begin februari 2000 in samenwerking met de aan VNO-NCW verbonden regionale verenigingen een reeks voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe Elektriciteitswet.

De bijeenkomsten worden gehouden van 15.30 tot 18.00 uur op de volgende lokaties:

dinsdag 25 januari 2000 VNO-NCW kantoor 'Malietoren' te Den Haag donderdag 27 januari 2000 Kasteel Staverden te Staverden (Veluwe) dinsdag 1 februari 2000 Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud te Oranjewoud (bij Heerenveen)
donderdag 3 februari 2000 Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch (bij Roermond)
dinsdag 8 februari 2000 Kasteel Maurick te Vught

Het programma ziet er als volgt uit:

15.30 Ontvangst deelnemers
16.00 Opening door de dagvoorzitter
16.05 "Wat is de beste onderhandelingstackiek?"
* zelf doen of inschakelen consultant of broker?
* wat kan import mij opleveren?

* verschillende leveranciers voor basis- of pieklast?

Inleiding door grootbedrijf, consultant of broker. 16.25 "Wat hebben de Nederlandse energiebedrijven te bieden?"
* in hoeverre is maatwerk nodig?

* zijn inkoopcombinaties mogelijk en wat zijn de voordelen?
* hoe zal de gasmarkt zich ontwikkelen?

Inleiding door energiebedrijf.
16.45 "Wat heb ik aan de Elektriciteitsbeurs APX?"
* is de beurs er alleen voor de grote jongens en de handelaren?

Inleiding door APX.
17.00 Discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen 17.30 Aperitief
18.00 Einde

De toegangsprijs bedraagt ƒ 75,- (exclusief 17,5% BTW) per persoon.
Dit bedrag wordt via een éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. U wordt vriendelijk verzocht deze machtiging (zie antwoordformulier) te ondertekenen.

U kunt zich door middel van bijgaand aanmeldingsformulier opgeven voor deelname aan één van de bijeenkomsten.
De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst bij de Vereniging VNO-NCW.
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij mw C.J.M. Dellemijn (tel. 070 349 03 74).

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding met het definitieve programma en een routebeschrijving.

Deel: ' Voorlichtingsbijeenkomsten VNO-NCW Elektriciteitswet '
Lees ook