Gemeente Den Haag

2001-09-21: Voorlichtingscampagne OoievaarsFonds van start

Met de distributie van 100.000 brochures, posters en de eerste uitzending van de spot op TV-West gaat de voorlichtingscampagne over het OoievaarsFonds op maandag 24 september van start. Het OoievaarsFonds is een nieuwe overkoepelende naam voor diverse financiële regelingen van de gemeente Den Haag voor inwoners met een laag inkomen. Haagse burgers met een inkomen tot 130% van het minimumloon kunnen de tegemoetkomingen uit het Ooievaarsfonds aanvragen.

Uniek aan de voorlichtingscampagne is dat alle regelingen onder één noemer zijn ondergebracht: het OoievaarsFonds. Bovendien is de aanvraagprocedure sterk vergemakkelijkt. Met één aanvraagformulier kunnen alle tegemoetkomingen uit het OoievaarsFonds èn de Ooievaarspas tegelijkertijd worden aangevraagd. Het aanvraagformulier zit in de brochure OoievaarsFonds. Binnenkort zal dit aanvraagformulier ook op internet te vinden zijn.

De looptijd van de campagne is van 24 september tot en met 14 december 2001. Het opvallendste onderdeel van de campagne is een commercial van 30 seconden, die elke doordeweekse dag een aantal keren te zien zal zijn op TV West. De eerste uitzendingen zijn 24 september om 07.25 en 19.24 uur. De doelgroepen van de campagne zijn divers en vaak moeilijk te bereiken. Mede daarom is gekozen voor een benadering via diverse kanalen. De TV-commercial is een animatiefilm, waarin de vergoedingen uit het fonds op een lichtvoetige toon worden belicht. De figuren uit de TV-commercial spelen ook een rol in het foldermateriaal en de advertenties op Haagse bussen en in huis-aan-huisbladen.

In de commercial en de advertenties wordt verwezen naar de brochure OoievaarsFonds, die in stadsdeelkantoren en bibliotheken klaar ligt. Intermediaire organisaties en scholen krijgen na 24 september brochures toegezonden ter verspreiding. Cliënten van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten ontvangen een brief met informatie over het OoievaarsFonds. In deze brief staat vermeld welke tegemoetkomingen zij automatisch krijgen en voor welke zij nog een aanvraag in moeten dienen.

De campagne komt voort uit de aanbevelingen van de Commissie Onderwijs, Sociale Zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratiebeleid bij de behandeling van de armoedemonitor. Één van de belangrijkste aanbevelingen voor de komende jaren is het verminderen van het "niet-gebruik" van bestaande regelingen. Zo is de Ooievaarspas sinds jaar en dag een wel bekend fenomeen in Den Haag. Echter de andere financiële regelingen zijn bij veel mensen nog onvoldoende bekend. De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten start daarom een voorlichtingscampagne om de regelingen meer bekendheid te geven en om het aantal aanvragen te vergroten. Daartoe zijn de regelingen onder één noemer gebracht: het OoievaarsFonds. Hierdoor liften de regelingen mee op de grote naamsbekendheid van de Ooievaarspas.

Het OoievaarsFonds biedt tegemoetkomingen voor:
*

de contributie van een sportclub of culturele vereniging voor kinderen van 4 tot 18 jaar;

*

eigen bijdrage voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar op de voorschool;
*

indirecte schoolkosten voor kinderen in het basisonderwijs;
*

indirecte studiekosten voor kinderen tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs.

Ouderen en mensen met een handicap kunnen een tegemoetkoming krijgen uit het OoievaarsFonds voor aanschaf of reparatie van duurzame gebruiksgoederen of medische behandeling van hun huisdier.

21 september 2001

last update: 1 oktober 2001 ;pag.: 8668; auteur: 77

Deel: ' Voorlichtingscampagne OoievaarsFonds Den Haag van start '
Lees ook