Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten


* 21 april 1999

... Voorlichtingscampagne parkeertarieven van start

De gemeente Haarlemmermeer start dit weekend met een korte voorlichtingscampagne die het winkelend publiek informeert over de nieuwe parkeertarieven in het centrum van Hoofddorp. Via folders die zaterdag worden uitgedeeld en nieuwe stickers op de parkeerautomaten wordt uitgelegd wat parkeren op welke plek kost.

De gemeente heeft als onderdeel van haar parkeerbeleid betaald parkeren in Hoofddorp-centrum ingevoerd. Doel is om lang parkeren terug te dringen en daarmee de bereikbaarheid van het centrum en de winkels te vergroten. Hoe langer men parkeert, hoe duurder het wordt. De nieuwe werkwijze heeft tot onduidelijkheid geleid bij het winkelend publiek. Dat geldt vooral voor het principe dat de kosten na een uur parkeren snel oplopen. De informatiecampagne moet ervoor zorgen dat aan de onduidelijkheid een einde komt. Betaald parkeren in Hoofddorp-centrum werkt als volgt. Er zijn twee zones: A en B. A ligt het dichtst bij het centrum. Het gaat om de Kruisweg (tussen Hoofdweg en Nieuweweg), het terrein achter de Rabobank aan de Hoofdweg en op de Concourslaan. Zone B betreft de overige straten met betaald parkeren. Aan de kleur van de parkeerautomaten is duidelijk te zien in welke zone men zich bevindt: A is rood en B is oranje. Het tarief in zone A is voor het eerste uur 50 cent per kwartier (dus 2 gulden per uur). Dit bedrag wordt in het tweede uur verdubbeld (4 gulden). Twee uur parkeren in zone A kost dus 6 gulden. Een hele dag komt op 74 gulden. Lang parkeren is dus bepaald niet aantrekkelijk. Zone B is iets goedkoper: het eerste uur 50 cent per half uur, en een verdubbeling vna het tarief in het tweede uur. Twee uur parkeren in zone B kost dus 3 gulden. In beide zones geldt voorts dat er na het eerste uur volle uren betaald dient te worden.
De parkeerautomaten zijn aangepast aan de nieuwe tarieven. Ze worden nu voorzien van een speciale sticker die alles nog eens uitlegt. Een nadeel is dat ze geen wisselgeld kunnen teruggeven: bij niet-contant betalen komt het geld terug en wordt er geen kaartje geprint.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Yvonne de Groot / 023-5676246

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Voorlichtingscampagne parkeertarieven Haarlemmermeer '
Lees ook