Voorlichtingsdag Europese milieusubsidie

Datum: 23 november 1999

In 2000 start LIFE III, het milieusubsidieprogramma van de Europese Unie. LIFE richt zich op innovatieve milieudemonstratie en –pilotprojecten onder andere op het gebied van stedelijke planning, kustbeheer, schone technologieën, recycling en ecodesign. Subsidie kan oplopen tot 50% van de projectkosten. Deelname staat open voor lokale overheden, bedrijven en instellingen.

In 1999 ontvingen 11 Nederlandse projecten 9 miljoen gulden uit het LIFE-programma.

Ter voorbereiding van de eerste oproep tot het indienen van voorstellen organiseert EG-Liaison (in samenwerking met Novem en VROM) op 23 november 1999(van 10:00 tot 13:00) in de Jaarbeurs in Utrecht een voorlichtingsdag. De kosten bedragen ƒ50.

Organisatie: EG-Liaison

adres: Postbus 30732

postcode: 2500 GS

woonplaats: Den Haag

Telefoon: 070-361 02 50

Deel: ' Voorlichtingsdag Europese milieusubsidie '
Lees ook