Universiteit van Utrecht


5 juni 1999

Voorlichtingsdag voor ouders.

Op zaterdag 5 juni 1999 organiseert
de Universiteit Utrecht een speciale voorlichtingsbijeenkomst voor ouders van aankomende studenten. In één ochtend maken de bezoekers kennis met de verschillende aspecten van het universitaire onderwijs. Het programma bestaat uit de onderdelen:
* Studeren aan een universiteit (lezing): Hoe ziet het hedendaagse universitaire onderwijs eruit? Wat is academische vorming? Wat is de relatie met de maatschappij?

* Studievoorlichting en keuzeproces (lezing): Hoe verloopt het keuzeproces bij leerlingen? Wat biedt de Universiteit Utrecht aan voorlichting?

* Vijf korte lezingen die elk een ander aspect belichten van studeren aan een universiteit.

+ 1. Ondersteuning bij studiekeuze: hoe verloopt het keuzeproces? Hoe kiezen leerlingen een opleiding? Wat kunnen ouders bijdragen aan de studiekeuze van hun zoon of dochter?
+ 2. Financiën: wat kost studeren?

+ 3. Arbeidsmarkt: wat vertelt onderzoek onder afgestudeerden van de Universiteit Utrecht? Hoe begeleidt de Universiteit Utrecht studenten bij hun overstap naar de arbeidsmarkt?
+ 4. Opleidingenaanbod: welke opleidingen biedt de Universiteit Utrecht en hoe zijn die opgebouwd?

+ 5. Studentenleven: welke voorzieningen kunnen studenten in Utrecht verwachten op het gebied van sport, cultuur, begeleiding, gezelligheidsverenigingen en kamerbemiddeling?
* Na de lezingen krijgen de bezoekers een lunch aangeboden onder het motto:
‘Aan tafel met een student die antwoord geeft op uw vragen’

Voorlichtingsbijeenkomst voor ouders, zaterdag 5 juni 1999 van 9.00 tot 13.30 uur, Educatorium, Leuvenlaan 19, De Uithof, Utrecht Informatie: Claudia Leal (030) 2531829

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Voorlichtingsdag Universiteit van Utrecht voor ouders '
Lees ook