Novem

Voorlichtingsdag VCM-plant Shin Etsu

Op 23 mei 2002 is de natte kool adsorber van de VCM-plant van Shin Etsu te Rotterdam te bezichtigen. VCM, vinylchloride-monomeer, is de grondstof voor PVC. De installatie, die in mei 2001 is opgestart, is de eerste van dit type in Nederland en ook de eerste toepassing in de chemische industrie. Voor de nieuwbouw is door Novem subsidie verleend in het kader van het programma Milieu & Technologie. Naast de rondleiding zal er 's ochtends een korte uitleg gegeven worden over de installatie en zullen de ervaringen van het afgelopen jaar toegelicht worden. De dag is interessant voor ingenieursbureaus, afvalverbranders en andere bedrijven die meer willen weten over verwijdering van dioxinen uit afgas.

Belangstellenden kunnen zich tot 10 mei opgeven bij het secretariaat van de VCM-plant (mieke.vandepolder@shin-etsu.nl), waarna zij een schriftelijke uitnodiging en route beschrijving zullen ontvangen.

Keuze van de technologie

De adsorber dient voor het afvangen van dioxinen en furanen uit het afgas van de ventgas incinerator. Daarnaast worden ook vaste deeltjes, bijvoorbeeld roet of zout, afgevangen.

De gekozen technologie van de natte kool dioxine adsorber is gebaseerd op een patent van Bonnenberg & Dresscher. Voor Shin Etsu is de bedrijfszekerheid van de installatie een belangrijk argument geweest voor de keuze van deze technologie.

Het voordeel van deze techniek t.o.v. een actief kool bed is verder dat de cokes vochtig mag worden. Hierdoor kon een heater, inclusief bypass en benodigde regel - en bewakingsapparatuur worden bespaard.

Inmiddels zijn de eerste dioxine metingen uitgevoerd. De dioxine concentratie in de uitgang van de adsorber ligt ver onder de geëiste 0.1 ng TEQ/Nm3.

Beknopte beschrijving van de installatie

De natte kool adsorber is een filter gevuld met cokes van bruinkool waar het gas van onder naar boven doorheen stroomt. De installatie bij Shin Etsu bestaat uit 12 identieke, parallel geschakelde adsorberfilters (1.8 x 1.8 x 3 m).

In de filters bevindt zich meer cokes dan in principe nodig is voor de dioxine verwijdering. Alleen in de laag rond het instroomkanaal worden dioxines en vaste stof afgevangen. Regelmatig (nu eens per 6 weken) wordt een kleine hoeveelheid cokes onderuit het filter afgelaten. Hierdoor komt er een verse laag cokes rond het instroomkanaal. Het aflaten van de cokes is volledig geautomatiseerd. Ca. eenmaal per jaar worden de adsorbers bijgevuld met verse cokes.

Shin Etsu

Shin Etsu is een Japans bedrijf en een van de grootste PVC producenten ter wereld. In 2000 heeft Shin Etsu de jointventure Rovin overgenomen. Deze bestond uit een VCM plant van Akzo in de Botlek en een PVC plant van Shell in Pernis.

Programma Milieu & Technologie

Het programma M&T stimuleert de ontwikkeling, demonstratie en toepassing van innovatieve, milieugerichte technologie in de industrie. Het wordt door Novem uitgevoerd in opdracht van de ministeries van VROM, EZ, OC&W en LNV. Meer informatie: www.milieutechnologie.novem.nl

Deel: ' Voorlichtingsdag VCM-plant Shin Etsu '
Lees ook