Voorlichtingsfolders over obductie

26 juli 2001

De Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) en de KNMG hebben een voorlichtingsfolder voor artsen over obductie ontwikkeld. De folder is relevant voor artsen die obductie aanvragen en de nabestaanden daarover informeren. Daarnaast kunt u de folder bestemd voor de nabestaanden downloaden.

De aanleiding om de voorlichting over obductie te verbeteren was de commotie die begin dit jaar in de media ontstond over het vermeende illegale bewaren van organen na obductie. Duidelijk is geworden dat veel mensen niet precies weten wat een obductie inhoudt en waarvoor men precies toestemming verleent.

Voorlichtingsfolder voor artsen
De folder is relevant voor artsen die obductie aanvragen en de nabestaanden daarover informeren. U vindt in deze folder informatie over het doel en belang van obductie, de obductieaanvraag, de toestemmingsvereiste, en de uitvoering van de obductie uiteen gezet. Downloaden folder:
Voorlichtingsfolder voor artsen over obductie(Word-formaat)

Voorlichtingsfolder voor nabestaanden
Daarnaast is een voorlichtingsfolder ontwikkeld die bestemd is voor nabestaanden van een overleden patiënt en waarin uitgelegd wordt wat obductie inhoudt, waarom obductie nuttig kan zijn en hoe de procedure verloopt. Expliciet vermeldt de folder enkele redenen voor het bewaren van weefsel en organen en dat nabestaanden hiertegen bezwaar kunnen maken. Deze folder is een co-productie van NVVP en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
Downloaden folder:
Voorlichtingsfolder voor nabestaanden over obductie(Word-formaat)

Ziekenhuizen en andere belanghebbenden kunnen de tekst downloaden en in eigen huisstijl opmaken en uitgeven. De teksten mogen in principe niet gewijzigd worden.

Ga naar : Nieuwspagina van de KNMG
Volgend artikel : Vakantie

© copyright KNMG 2001 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Voorlichtingsfolders over obductie '
Lees ook