Gemeente Weerselo

GEMEENTELIJKE VOORLICHTINGSPAGINA VOORTAAN IN 1 HUIS-AAN-HUIS -BLAD


Zoals aangekondigd zal de gemeente Denekamp vanaf heden haar voorlichtingspagina laten verschijnen in 1 huis-aan-huis-blad. Dat betekent dat voor delen behorende tot de voormalige gemeenten Ootmarsum en Weerselo vanaf heden de voorlichtingspagina niet meer in Vizier op Noord Oost Twente wordt opgenomen.
In het Denekamps Weekblad, een bestaand huis-aan-huisblad van Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld zal de gemeentelijke voorlichtingspagina worden opgenomen. Dit blad zal op het gehele grondgebied van de gemeente op de donderdag worden bezorgd. Drukkerij van Barneveld is voornemens de krant een nieuwe naam te geven. Op de voorpagina van deze krant kunt u lezen hoe aan de prijsvraag kunt deelnemen.
Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld is verantwoordelijk voor een tijdige verspreiding en eventuele na-bezorging van deze krant. Mocht u op enig moment de krant op donderdag niet ontvangen hebben dan kunt u het op de voorpagina vermelde telefoonnummer voor de nabezorg-service bellen.
Tot op heden heeft de gemeente het zogeheten verenigingsnieuws uit Ootmarsum op haar voorlichtingspagina vermeld Met ingang van heden stopt de gemeente daarmee, omdat de uitgever een mogelijkheid heeft geschapen het plaatselijke nieuws van verenigingen en instellingen in te leveren bij de volgende contactadressen:
Denekamp: Drukkerij-Uitgeverij van Barnveld, Industriestrat 10, Denekamp, tel. 0541 - 351869.
Ootmarsum: Fa. Brummelhuis, Grotestraat 15, Ootmarsum, tel. 0541 - 292723.
Weerselo: Fa. Wesselink, St. Remigiusstraat 2, Weerselo, tel.: 0541 - 661289.
Voor vragen en/of opmerkingen over de gemeentelijke voorlichtingspagina kunt u contact opnemen met Gerard Flinkers, coordinator van het taakveld Bestuurlijke en Juridische Zaken, bereikbaar onder het bovenaan deze pagina vermeld telefoonnummer.

Deel: ' Voorlichtingspagina gemeente Weerselo in huis-aan-huis-blad '
Lees ook