Verbond van Verzekeraars

Voorlichtingsronde intermediair groot succes

De zes bijeenkomsten voor het niet-aangesloten intermediair, die het Verbond in samenwerking met de NBVA en de Federatie van Assurantieclubs in april en mei heeft georganiseerd, zijn een groot succes. De opkomst was hoog: maar liefst 2.100 tussenpersonen zijn naar de bijeenkomsten gekomen en zon 300 mensen, die verhinderd waren, hebben de informatiemap opgevraagd. Inmiddels hebben zon 3.400 tussenpersonen zich, in het kader van de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI), aangemeld bij het Klachteninstituut.

De financiële bijsluiter is een van de vier belangrijke ontwikkelingen, die op korte termijn van invloed zijn op de relatie tussen verzekeraar en tussenpersoon. Roel Wijmenga benadrukte in een heldere presentatie met praktijkvoorbeelden, dat de tekst van de financiële bijsluiter simpel en kort moet zijn. Uit consumentenonderzoek is namelijk gebleken dat de consument niet overladen wil worden met informatie.
Naast de financiële bijsluiter werd tijdens de voorlichtingsronde ingegaan op de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI), die een aantal regels voorschrijft op het gebied van zelfregulering en transparantie. De GIDI verplicht het intermediair om uiterlijk per 1 januari 2003 aan drie voorwaarden te voldoen: het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, aansluiting bij het Klachteninstituut Verzekeringen en het verstrekken van een zogenoemde Advieswijzer. Tussenpersonen die niet zijn aangesloten bij de NVA of de NBVA worden door de Stichting Implementatie GIDI voorgelicht. Deze implementatie verloopt succesvol. Het Klachteninstituut heeft inmiddels 3.400 nieuwe aanmeldingen binnengekregen, wat het totaal aantal ingeschreven tussenpersonen bij het Klachteninstituut op zon 6.500 brengt.
De informatiemap kan met vermelding van naam, adres en woonplaats worden opgevraagd bij D&O, faxnummer 033-2580340.

Bondig, mei 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorlichtingsronde intermediair groot succes '
Lees ook