Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Drankjewel - website

Naast de publicatie Drankjewel wordt er ook gewerkt aan een eigen website: www.drankjewel.nl. Het gaat om een voorlichtingssite voor jongeren en volwassen kinderen van ouders met alcoholproblemen. Op de site worden uiteenlopende onderwerpen besproken zoals wat betekent het alcoholprobleem van je ouder(s) voor jou?, hoe kan je voor jezelf zorgen en waar kan je hulp vinden? Bij de ontwikkeling van de site zijn uiteenlopende organisaties betrokken alsmede de einddoelgroepen. Ideeën en/of tips voor de site kunnen nu geplaatst worden op het forum van www.drankjewel.nl. De eindversie van de site wordt aan het einde van dit jaar opgeleverd. Voor inlichtingen over de site bel Heleen Riper en/of Barbara van Osch, Programma Vroegsignalering, Trimbos-instituut, (030) 297 11 00.

* Heleen Riper hriper@trimbos.nl
Barbara van Osch bosch@trimbos.nl

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kennisinstituut voor de GGZ en verslavingszorg met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.
Nieuwsflitsen voorziet mensen die betrokken zijn bij de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. Nieuwsflitsen mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid.

Redactie
Henk Maurits (030) 297 11 38
hmaurits@trimbos.nl
Henk Verburg (030) 297 11 00
hverburg@trimbos.nl

Opmaak
Heidie Wisselo

Adreswijzigingen
Peter Stark,
pstark@trimbos.nl

Belangrijke telefoonnummers

Bestellingen 030 297 11 80
Helpdesk Preventie (LSP/LOP) 030 297 11 51
Drugs Infolijn 0900-1995
Chinese gokhulp infolijn 030 297 11 33

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Deel: ' Voorlichtingssite Drankjewel voor alcoholproblemen '
Lees ook