Gemeente Breda

19-06-2002

Voorlopig ontwerp Prins Hendrikstraat in inspraak Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorlopig ontwerp Prins Hendrikstraat (van het Valkeniersplein tot en met het kruispunt Rozenlaan/Strijenlaan) vrijgegeven voor inspraak. Op woensdag 3 juli vindt een inspraakbijeenkomst plaats over de herinrichting van de Prins Hendrikstraat. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10, Breda

Wat gaat er in de straat veranderen?
De Prins Hendrikstraat blijft voorrangsweg. Door het aanbrengen van een tweezijdige doorgaande bomenrij, de aanleg van nieuwe bestrating en het verkleinen van de verkeersruimte voor het autoverkeer wordt het profiel van het oude lint weer hersteld. Om een stedelijk laaneffect te verkrijgen worden de bomen (linden) zoveel mogelijk recht tegenover elkaar geplaatst.
Snelheidsremmende plateaus op de kruisingen ondersteunen de invoering van een 30 km-gebied en zorgen voor lagere snelheden. De plateaus worden zo vormgegeven dat aan de comforteisen van de bus tegemoet wordt gekomen.
Door de nieuwe inrichting zullen de rijsnelheden naar verwachting verminderen. In het ontwerp is gekozen voor een strakke gebakken straatsteen. Door deze te leggen op een stevige wegfundering nemen de trillingen en geluidsoverlast ook af.
In plaats van de huidige straatverlichting zullen er meer en kleinere lantaarnpalen geplaatst worden geplaatst.
De twee bomen op de hoek van de Taxandrialaan en de boom aan de Prins Hendrikstraat ter hoogte van huisnummer 88 worden gerooid. De boom op de hoek van de Ploegstraat en de monumentale boom bij de Gaffelstraat blijven staan.

Inspraak
Vanaf 27 juni tot en met 5 juli aanstaande ligt het plan ter inzage bij de balie Voorlichting in het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan 10, of is het op te vragen via internetsite www.breda.nl. De balie is geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 14.00 uur en donderdagavond van 17.00 uur tot 19.30 uur.

Breda, 19 juni 2002

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Marc Hulleman, afdeling Ruimtelijke ordening van de dienst Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economische zaken, telefoon (076) 529 46 69.

Deel: ' Voorlopig ontwerp Prins Hendrikstraat Breda in inspraak '
Lees ook