Gemeente Breda

26-09-2001

Voorlopig ontwerp Robijnstraat klaar
Burgemeester en wethouders hebben het voorlopig ontwerp van de Robijnstraat en het kruispunt Mgr. De Vetstraat/ Mgr. Leijtenstraat vrijgegeven voor consultatie. Hiermee heeft het college op dit moment prioriteit gegeven aan deze straten. Een intensieve opknapbeurt van het ernaast gelegen Brabantplein valt veel duurder uit dan verwacht en zal nog even op zich laten wachten. Op 10 oktober wordt het ontwerp toegelicht in de Ontvangstzaal van het Stadskantoor

De gemeente Breda is al enkele jaren in overleg met bewoners en ondernemers over een gezamenlijke aanpak (bebouwing en bestrating) van het Brabantplein en een nieuwe inrichting van de Robijnstraat. Een grootschalige aanpak van het plein bleek niet haalbaar. De gemeente heeft toen besloten door te gaan met voorbereiding van het onderhoud/inrichting van de openbare ruimte. Enige tijd geleden werd daar de kruising Mgr. De Vetstraat/Mgr. Leijtenstraat aan toegevoegd toen algemeen werd erkend dat hier sprake was van een gevaarlijke situatie.

In het plan dat nu gepresenteerd wordt, zal de oversteekbaarheid van de voetgangers en fietsers op het kruispunt verbeteren. Er komt ook een betere doorstroming van autos en bussen. De Robijnstraat krijgt een nieuwe inrichting als 30 km/uur straat en het aantal parkeerplaatsen kan worden uitgebreid.
Het voorgenomen onderhoud van het Brabantplein wordt lastiger dan voorzien.
Een inventarisatie heeft geleerd dat het wegwerken van achterstallig onderhoud vrijwel niet mogelijk is. De bestaande materialen zijn niet meer bruikbaar. Alles zal nieuw moeten worden aangebracht. De kosten hiervan zijn vele malen hoger dan het bedrag voor het Brabantplein en Robijnstraat samen.
Omdat het college het niet meer verantwoord vindt om te wachten, is besloten het huidige budget beschikbaar te stellen voor de Robijnstraat én het kruispunt.

Breda, 26 september 2001

Deel: ' Voorlopig ontwerp Robijnstraat Breda klaar '
Lees ook