Gemeente Oosterhout

Voorlopig ontwerp stadhuis

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorlopig ontwerp voor een deel van de renovatie en verbouwing van het stadhuis vastgesteld. Het betreft dan het deel waar de contacten met het publiek hoofdzakelijk zullen gaan plaatsvinden: de nieuwe hal, waarin alle balies worden gehuisvest; de raadzaal en het bedrijfsrestaurant. In de komende periode zal het voorlopig ontwerp worden omgezet in een definitief ontwerp, op grond waarvan de bouwvergunning kan worden aangevraagd. Het is de bedoeling dat begin volgend jaar met de uitbreiding wordt gestart.

Optimale variant

Zoals bekend heeft de gemeenteraad in januari van dit jaar ingestemd met de partiële renovatie en verbouwing van het stadhuis. De raad heeft daarbij gekozen voor de optimale variant. Dat wil zeggen dat aan de zijde van het Slotjesveld aan het stadhuis een uitbreiding van twee verdiepingen wordt gebouwd; tussen de raadzaal en het huidige bedrijfsrestaurant. Het voorlopig ontwerp ziet op de realisatie van een publiekshal op de begane grond, met daarin onder andere de balies en het informatiecentrum. Het restaurant zal gerealiseerd worden op de bovenverdieping van deze publiekshal. Aansluitend op deze uitbreiding van het stadhuis zal het bestaande gebouw worden opgeknapt.

In het voorlopig ontwerp is de benodigde ruimte voor de publieke aangelegenheden vastgelegd. Het geeft nog geen beeld van de concrete inrichting van deze ruimten. De exacte plaatsing van bijvoorbeeld balies en informatiecentrum en de inrichting van de raadzaal zijn zaken die aan de orde komen bij de verdere uitwerking tot een definitief ontwerp.

Het voorlopig ontwerp ligt ter inzage in het informatiecentrum in het stadhuis. Daar is ook een door de architect vervaardigde computeranimatie te bekijken.

Deel: ' Voorlopig ontwerp stadhuis Oosterhout '
Lees ook