Gemeente Breda


VOORLOPIG ONTWERP VOOR UITBREIDING STADSKANTOREN AAN CLAUDIUS PRINSENLAAN GEREED

De voorlopige ontwerpen voor de bouw van Stadskantoor 1a en de verbouw van de begane grond in Stadskantoor 1 zijn gereed. De bouw en verbouw zijn nodig om alle medewerkers die niet direct met het publiek contact hebben bij elkaar aan de Claudius Prinsenlaan te kunnen huisvesten. Het gaat om ruim 500 werkplekken. Op 21 maart bespreekt de commissie Middelen de voorstellen van het college van B&W. De gemeenteraad besluit op 30 maart over de voortgang.

Ontwerp

Architectenbureau Claus en Kaan uit Rotterdam heeft voor Stadskantoor
1a een transparant en duurzaam ontwerp gemaakt. Het past in de stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden die het Office for Metropolitan Architecture heeft gemaakt voor de ontwikkeling van het Chassé Park. Het gebouw komt parallel aan Stadskantoor 1 aan de zijde van het Chassé Park. Het is circa 126 meter lang, 20 meter diep en telt drie verdiepingen. Het gebouw `zweeft' 4,5 meter boven het maaiveld en rust op een groot aantal V-vormige kolommen. De entree van de openbare parkeergarage is onder het gebouw. De open ruimte maakt de expeditie van en naar het Chassé Theater mogelijk. Stadskantoor 1a vormt in de toekomst het decor voor de bijzondere enscenering die in het Chassé Park tot stand komt.

In het ontwerp is rekening gehouden met de mogelijkheid allerlei vormen van kantoor en werkplekconcepten toe te passen. Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde kantoortuin waarmee geëxperimenteerd wordt in Stadskantoor 1. Een laag energieverbruik is een ander doel waar het ontwerp aan voldoet. Het energieverbruik kan zo laag zijn dat het kantoorgebouw tot één van de meest energiezuinige gebouwen in Nederland gaat behoren. Voor het bereiken van het lage energieverbruik is ook overleg met het Chassé Theater en Holland Casino die een plan in voorbereiding heeft voor huisvesting in de Kloosterkazerne.

Aanpassing nodig

Met de uitbreiding van de stadskantoren aan de Claudius Prinsenlaan met ruim 500 werkplekken is een aanpassing van de centrale voorzieningen in Stadskantoor 1 nodig. Het betreft het verplaatsen en uitbreiden van vergaderruimten, een uitbreiding van het bedrijfsrestaurant en het vernieuwen van de bekabeling voor Informatie en Communicatietechnologie. Het voorlopig ontwerp voor de aanpassingen aan Stadskantoor 1 is van de hand van architectuur- en interieurarchitect Ben Boudoin uit Breda.

Efficiëncy

Op dit moment zijn de kantorenfuncties van de gemeente Breda verspreid over een groot aantal locaties in de stad. Claudius Prinsenlaan, Vlaszak, Chasséveld, deelstadskantoren in Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout. Met een centrale huisvesting zal de efficiency en de samenhang van de producten van de organisatie verbeteren. Tevens wordt voldaan aan de voorkeur van de gemeenteraad de kantorenfuncties bij elkaar te huisvesten.

Indien in de toekomst teveel werkplekken beschikbaar zijn leent Stadskantoor 2 zich voor het afstoten van kantoorruimten.

Planning

De voorlopige ontwerpen worden in de komende tijd uitgewerkt tot definitieve ontwerpen. Voor Stadskantoor 1a is dat werk gereed in augustus dit jaar. De start bouw is voorzien in mei 2001. De ingebruikname in januari 2003. Het definitief ontwerp voor de verbouwing van Stadskantoor 1 is gereed in november dit jaar. De verbouwing start in februari 2002 en duurt tot augustus dat jaar.

De toekomstige dienstverlening aan de burgers is onderwerp van studie in het project Stadswinkels dat deel uitmaakt van Gemeente Breda, Digitale Stad. De resultaten van de evaluatie naar de dienstverlening in de deelstadskantoren is belangrijke informatie voor de visie die ontwikkeld wordt op de toekomstige dienstverlening.

Breda, 1 maart 2000

Deel: ' Voorlopig ontwerp uitbreiding stadskantoren Breda '
Lees ook