PERSBERICHT

FUGRO N.V.

Leidschendam, 11 februari 2000

Fugro: Voorlopig Resultaat 1999

Fugro heeft in 1999 een omzet van ’ 1,213 miljard en een netto resultaat van ’ 89,7 miljoen gerealiseerd. Dit betekent een winststijging van 7,7%. Met 12.338.858 dividendgerechtigde aandelen komt dit neer op een resultaat van ’ 7,27 per aandeel.

1999

% verschil

1998

’

¬

t.o.v. 98

’

¬

Omzet (miljoen)


1.213,7

550,7


-4,75%


1.274,2

578,2

Netto resultaat (miljoen)

89,7

40,7

7,7%

83,3

37,8

Winst per aandeel

7,27

3,30

3,7%

7,01

3,18

Deze bedragen zijn voorlopig en moeten nog door de accountant worden goedgekeurd.

De voor onze activiteiten relevante investeringen door de olie- & gasmaatschappijen zijn in 1999 sterk teruggebracht ten opzichte van 1998 en 1997, met als gevolg een lichte daling van Fugros omzet. Het resultaat is dan ook voor een groot deel te danken aan de goede prestaties van de niet aan olie- & gasgerelateerde activiteiten, kostenbesparingen, uitwisseling van personeel tussen divisies en een beperking van investeringen in de olie- & gassector.

De olieprijs ligt boven de US$ 25 per vat en de eerste tekenen van herstel van de olie- & gasmarkt zijn aanwezig. Desondanks blijven de investeringen door de oliemaatschappijen op dit moment echter nog op een relatief laag peil ondanks aangekondigde budgetverhogingen. In dit stadium kan derhalve nog geen prognose over het in 2000 te behalen jaarresultaat worden gegeven. Bij de publikatie van het halfjaarbericht op 18 augustus 2000 wordt de winstverwachting voor het jaar 2000 gegeven.

Op 17 maart 2000 wordt het jaarverslag over 1999 gepubliceerd.

voor nadere informatie:

Fugro N.V.

Ir. G-J. Kramer, President Directeur

Fugro N.V.

Veurse Achterweg 10

Postbus 41

2260 AA Leidschendam

Tel: 070-3111422

Fax: 070-3202703

www.fugro.nl

Deel: ' Voorlopig resultaat 1999 van Fugro N.V. '
Lees ook