Gemeente Eindhoven


Persbericht: 15 januari 1999, no. 4.

1998 groeizaam jaar

Voorlopige cijfers bewijzen sterke positie Eindhoven

Eindhoven groeit. Het inwonertal, de aantallen nieuwe woningen, meer bedrijven in de sector zakelijke dienstverlening, meer banen en meer bezoekers in het Van Abbemuseum. Met name economisch was 1998 een jaar waarin groei zat.

Magische grens
De magische grens van 200.000 inwoners is niet doorbroken: Eindhoven telde op 31 december 1998 in totaal 199.962 inwoners (voorlopig cijfer). Dat is een toename met 1.632 personen. Sinds 1973 werden er in onze gemeente niet zoveel kinderen geboren: 2.343. Het aantal mensen dat overleed daalde naar 1.956; een opmerkelijk gegeven in een sterk vergrijzende samenleving.

Het aantal verhuizingen binnen de gemeentegrenzen neemt nog steeds toe. Verwisselden er in 1996 net iets meer dan 18.000 mensen van woning, in het jaar daarna waren dat er 18.398. In het afgelopen jaar verhuisden er zelfs 20.460 mensen. De totale woningvoorraad bedraagt nu 88.541 stuks. Er zijn veel nieuwe woningen gereed gekomen, namelijk 1.502 stuks. Zeventig procent daarvan is particulier woningbezit. In 1998 sloten de Eindhovense ambtenaren van de burgerlijke stand 719 huwelijken en verzorgden 86 partnerschapsregistraties.

Werkloosheid daalt / meer bedrijven
De Eindhovense werkgelegenheid bereikte in 1998 een record aantal werkenden: bijna 128.000 personen die een of meer uren per week werkten. Er kwamen 4.500 banen bij. Het RBA telde 9.369 ingeschreven werkzoekenden. Dat is ruim 2.000 minder dan in 1997 en zo'n 3.700 minder dan in 1996. De werkzoekenden in de leeftijdsgroepen 21 tot 49 jaar profiteerden het meest van de nieuwe banen op de arbeidsmarkt.

In het vestigingenregister stonden in 1998 9.563 bedrijven ingeschreven. Dat zijn er bijna 600 meer dan een jaar eerder. De zakelijke dienstverlening is de grootste branche geworden. Daarmee passeerde deze sector de industrie. De sector handel en reparatiebedrijven groeide met bijna 900 banen. In de sector onderwijs daalde het aantal instellingen van 288 naar 281 eenheden. Het aantal arbeidsplaatsen in deze sector daalde licht.

Groei museabezoek
Het aantal bezoekers van musea neemt toe. Het gemeentelijk Van Abbemuseum trok 20.000 bezoekers meer dan vorig jaar: 41.771. Een opmerkelijk cijfer voor een museum dat slechts gedeeltelijk kan functioneren. De bijzondere expositie van het werk van René Daniëls neemt dat voor haar rekening. Ook Museum Kempenland (+ 2.500), het Dafmuseum (+4.500) en de Krabbedans (+2.000) trokken veel meer kijkers.

Deel: ' Voorlopige cijfers bewijzen sterke positie Eindhoven '
Lees ook