expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: VR 1998 : EMU-TEKORT 0,9 procent BBP

PERSBERICHTNR. 99/046 Den Haag 23 februari 1999

VOORLOPIGE REKENING 1998: EMU-TEKORT 0,9% BBP

Het EMU-tekort komt in 1998 uit op 0,9% BBP. Dit staat in de Voorlopige Rekening 1998 die minister Zalm vandaag aan de Tweede Kamer heeft gezonden. De Voorlopige Rekening geeft de voorlopige uitkomsten van het afgesloten begrotingsjaar 1998 en de veranderingen ten opzichte van de Najaarsnota 1998. Een doorwerking naar latere jaren is niet opgenomen in de Voorlopige Rekening. De Voorlopige Rekening laat verder een meevaller van 300 miljoen gulden bij de uitgaven zien en een belastingmeevaller van 800 miljoen gulden.

De uitgavenmeevaller van 300 miljoen gulden ten opzichte van de ramingen in de Najaarsnota, komt met name voor rekening van de Sociale Zekerheid. De Rijksbegroting in enge zin - de departementale begrotingen - laat over 1998 een sluitend beeld zien. Ten opzichte van de Najaarsnota is de raming van de uitgaven voor de Zorg nagenoeg niet gewijzigd.

De totale belastingontvangsten bedragen in 1998 180,2 miljard gulden. Ten opzichte van de Najaarsnota betekent dat een meevaller van 0,8 miljard gulden.Ten opzichte van de voorlopige uitkomst 1998 (Miljoenennota 1999) is er sprake van een inkomensmeevaller bij belastingen en premies van 1,3 miljard gulden. Deze meevaller is opgebouwd uit mee- en tegenvallers bij verschillende belastingen. Zo vallen de Omzetbelasting (0,8 miljard), de Motorrijtuigenbelasting (0,7), de Dividendbelasting (0,7) en de Vennootschapsbelasting (0,6) mee. Verder vallen onder meer de Inkomsten- (-1,2) en Loonbelasting (-0,2) lager uit dan geraamd. Daarnaast is er sprake van een tegenvaller bij de premies van 0,5 miljard gulden. Van meevaller van
1,3 miljard is 0,9 miljard gulden structureel. Dit structurele deel komt, zoals afgesproken in het regeerakkoord, volledig ten goede van het tekort.

Ten opzichte van de Najaarsnota daalt het EMU-tekort over 1998 met
0,3% van 1,2% naar 0,9% BBP. Bij de Miljoenennota 1999 werd voor 1998 nog rekening gehouden met 1,3% BBP. De EMU-schuld zal naar verwachting in 1998 uitkomen op 67,8% BBP.

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon
Telefoonnummer: 070-342 8124

23 feb 99 11:08

Deel: ' Voorlopige rekening 1998 EMU-tekort 0,9% bbp '
Lees ook