Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Drs. A. H. (Harry) Paape, voormalig directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, is op 5 maart 2001 op de leeftijd van 75 jaar overleden.

Harry Paape is op 11 mei 1925 in St. Annaland op Tholen (Z.) en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam Politieke en Sociale Wetenschappen. Sinds 1952 was hij verbonden aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
Sinds de jaren zestig verrichtte hij steeds meer organisatorische werkzaamheden en onder het directoraat van dr. L. de Jong had Paape de dagelijkse leiding. In 1970 werd hij benoemd tot onder-directeur en in 1979 volgde hij L. de Jong op als directeur.
Naast zijn grote bemoeienis met het maatschappelijk dienstbetoon, vertegenwoordigde hij het instituut op tal van internationale conferenties met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. In 1985 werd hij Secretaris-Generaal van het Internationaal Comité voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, nadat hij al tien jaar thesaurier was geweest.

Enkele van zijn publicaties zijn:
De Geuzen (Boekenweekgeschenk 1965 met herdrukken in 1980 en 1983) De bezettingstijd in beeld (1965, een fotoboek voor het onderwijs) Donkere jaren (1969)
Ze zijn er nog ... (1970, tezamen met P.R.A. van Iddekinge) Studies over Nederland in Oorlogstijd dl 1 (1972, editor) Bericht van de Tweede Wereldoorlog (1970-1975, hoofdredacteur van dit verzamelwerk met honderd wekelijkse afleveringen) Wij en de vrijheid (1975)
De Dagboeken van Anne Frank (1986, projectleider en auteur van inleidende hoofdstukken)

Deel: ' Voormalig directeur Paape van het RIOD overleden '
Lees ook