Voormalig lijsttrekker Libertarische Partij opgepakt door FIOD


FIOD doet invallen in Cyprus en Nederland

Den Haag, 20140131 -- De Fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag jongstleden Toine Manders gearresteerd en meerdere invallen gedaan in onder andere Den Haag en Cyprus. Manders (44) was bij de tweede kamerverkiezingen in 2012 lijsttrekker voor de Libertarische Partij. Hij was tevens voorzitter van deze partij, die onder meer bekendheid geniet vanwege haar slogan 'Belasting is diefstal'.

Manders had al eerder aangekondigd zijn functie als voorzitter neer te leggen, bij de komende algemene ledenvergadering zal de Libertarische Partij een nieuwe voorzitter kiezen.

Manders is directeur van het Haagsch Juristen College. Dit bedrijf helpt ondernemers uit het MKB bij het ontwijken van belastingen. Ook een naaste collega is gearresteerd. Belastingontwijking is, in tegenstelling tot belastingontduiking, volledig legaal aangezien er gebruik wordt gemaakt van constructies die wettelijk zijn toegestaan.

De Libertarische Partij heeft geschokt gereageerd op de invallen en arrestaties, waarbij tientallen rechercheurs werden ingezet. De arrestaties staan los van de activiteiten van de Libertarische Partij, die de afgelopen tijd een forse groei heeft doorgemaakt.

Quintus Backhuijs, bestuurslid van de partij, stelt dat er wat de Libertarische Partij betreft geen enkele reden is om te twijfelen aan de integriteit van Toine Manders. 'Het betreft hier vooral een persoonlijk drama. Toine Manders is onlangs vader geworden; er zit nu een klein jongetje thuis zonder zijn vader. Manders' bedrijf helpt ondernemers met belastingontwijking, iets dat voor multinationals (en het koningshuis) de normaalste zaak van de wereld is, maar heeft zich altijd verre gehouden van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. We kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de recente focus van de politiek en media op legale belastingontwijking, die wordt voorgesteld als illegale belastingontduiking, een rol heeft gespeeld bij deze plotselinge actie door de FIOD. Of in deze verkiezingstijd ook imagoschade voor de Libertarische Partij heeft meegespeeld in de overwegingen is niet te zeggen, maar wij sluiten het niet uit.'

De Libertarische partij staat voor meer vrijheid, minder overheid, minimale belastingen en regeldruk, en doet mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, Leiden, Den Haag, Groningen, Arnhem, Utrecht en nog enkele andere steden.

Voor informatie: info@libertarischepartij.nl.


Noot voor redacties:

Deel: ' Voormalig lijsttrekker Libertarische Partij opgepakt door FIOD '
Lees ook