Cardio Control NV

Voormalig Philips manager benoemd tot commissaris bij Cardio Control

Persbericht d.d. 20 augustus 2001 (Personalia)

In een speciale algemene aandeelhoudersvergadering is vandaag de heer Ir. J.K. van Soest benoemd tot commissaris bij Cardio Control N.V. uit Delft. De heer Van Soest (61) was tot eind vorig jaar senior vice-president van Philips Medical Systems, wereldwijd één van de grootste bedrijven die actief zijn in de medische technologie en onderdeel van het Philips-concern. Ir. Jan Kees van Soest, studeerde werktuigbouw in Delft en was vanaf 1967 werkzaam bij Philips Medical Systems, behorende tot de drie grote medische diagnostiek bedrijven in de wereld en is onder andere actief op het gebied van Rontgen Diagnostiek, MR- en CT-scanners, ultra geluid en digitale beeld verwerking en communicatie in meer dan 60 landen.
Begonnen in de productontwikkeling, via diverse functies in marketing en productie,o.a in de USA, werd hij in 1984, als directie lid verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling van X-ray diagnostiek. Sindsdien heeft hij Business Units geleid in de Röntgen Diagnostiek en digitale beeldverwerking communicatie en opslag. Van 1995 tot 2001 was hij als Chief Technology Officer verantwoordelijk voor het technologische beleid van de gehele divisie.

Tevens werd de heer F.J. Borst, sinds 1 mei j.l. werkzaam bij Cardio Control als commercieel directeur, tijdens deze vergadering benoemd tot statutair directeur.
Voor meer inlichtingen:

Cardio Control NV
Drs D.G. van Luijk, algemeen directeur
Mercuriusweg 1
2624 BC Delft

Inlichtingen: 015-750.5000
Fax : 015-750.5050
E-mail: info@cardiocontrol.com
Web : www.cardiocontrol.com

Alle informatie op deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Cardio Control is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden wat de inhoud betreft, noch voor daar uit.

Deel: ' Voormalig Philips-manager commissaris Cardio Control NV '
Lees ook