Gemeente Zwijndrecht

Voornemen grondverkoop

Burgemeester en wethouders delen mede, dat: Fam. Strating, wonende Kievitstraat 5, heeft gevraagd een stuk gemeentegrond te mogen huren nabij de woning voor uitbreiding van de tuin. De ligging van de gevraagde grond is aangegeven op een tekening, die ter inzage ligt in het infocentrum van de gemeente, Burgemeester de Bruïnelaan 45. U kunt deze tekening bekijken op werkdagen.

Belanghebbenden worden tot en met 30 mei 2002 in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Belanghebbenden kunnen tot en met 30 mei 2002 op twee manieren reageren:


*

schriftelijk bij:
het college van burgemeester en wethouders
postbus 15
3330 AA Zwijndrecht;

*

telefonisch bij
mevr. L.P. ter Mors, sector Wonen en Bouwen
(078) 620.66.24.

Zwijndrecht, 23 mei 2002.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voornemen grondverkoop gemeente Zwijndrecht '
Lees ook