KLM nieuws


13/1/1999

VOORNEMEN TOT SAMENWERKING KLM EN HAMILTON STANDARD

KLM Engineering & Maintenance en Hamilton Standard hebben een intentieverklaring ondertekend om te komen tot samenwerking op het gebied van onderhoud aan pneumatische vliegtuigcomponenten. Daartoe willen beide bedrijven een joint venture oprichten die naar verwachting in het begin van het jaar 2000 zal zijn opgericht. Uitgangspunt bij de voorgenomen samenwerking is dat Hamilton Standard en KLM respectievelijk een belang van 51% en 49% in de nieuwe organisatie nemen.

De Ondernemingsraad en de betrokken vakorganisaties zijn van dit voornemen in kennis gesteld. Binnenkort zal met de vakbonden overleg worden gevoerd om te komen tot een aanvaardbare overgangsregeling voor de ca. 30 medewerkers die thans betrokken zijn bij het onderhoud aan pneumatische componenten bij de KLM.

Een sterkere concurrentiepositie als gevolg van schaalvergroting en kostenvoordeel is voor beide bedrijven reden om de krachten te bundelen. De nieuwe onderneming zal een verdubbeling van werkzaamheden in Nederland betekenen en aan totaal ongeveer vijftig medewerkers werkgelegenheid bieden.
De onderneming zal zich vestigen in de omgeving van Schiphol.

Hamilton Standard is een divisie van United Technologies Corporation. Het bedrijf fabriceert componenten voor de lucht- en ruimtevaart variërend van ruimtepakken voor het NASA shuttle programma tot airconditioning systemen voor vliegtuigen. Hamilton Standard is gevestigd in Connecticut in de Verenigde Staten en heeft reeds vijf vestigingen in Europa. Met de krachtenbundeling beschikt de nieuwe onderneming over de bestaande klantenkring van KLM Engineering & Maintenance en meer dan honderd klanten van Hamilton Standard in Europa, het Midden Oosten en Afrika.
_________________________________________________________________

Deel: ' Voornemen tot samenwerking KLM en Hamilton Standard '
Lees ook