Gemeente Ede

Openbare kennisgeving

Voornemen Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een parkeerverbod in te stellen op de Verlengde Maanderweg. Het betreft het gedeelte van de Hakselseweg tot de Klaas Katerlaan.

Inzage
Het ontwerpbesluit plus tekening liggen ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, Stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Ook kunt u een afspraak maken voor nadere toelichting, tel. (0318) 68 02 43.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen t/m 19 oktober a.s. hun zienswijze schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken. Richt uw brief met uw mening aan burgemeester en wethouders van Ede, Postbus 9024, 6710 HM EDE. Vermeld daarbij 'zienswijze parkeerverbod Verlengde Maanderweg'.

Definitief standpunt
Na de binnengekomen zienswijzen nemen burgemeester en wethouders een definitief standpunt in. Dit wordt in een editie van Ede Stad gepubliceerd. Pas daarna kunnen belanghebbenden eventueel een bezwaarschrift bij dit college indienen.

---

Ede, 26 september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Voornemen Verkeersbesluit gemeente Ede '
Lees ook