Gemeente Voorschoten


Voornemen tot verlenen van vrijstelling

Met ingang van woensdag 19 mei tot en met dinsdag 1 juni 1999 ligt voor iedereen ter inzage in de folderkamer in het gemeentehuis, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur:

* Een bouwaanvraag voor het plaatsen van een berging tegen de achterzijde van de woning aan de Zwaluwweg 103 te Voorschoten.

Met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan Bijdorp I, waarna de melding kan worden geaccepteerd.

Tot en met de laatste dag van de ter inzagelegging kunt u

schriftelijke bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling.

Bedenkingen kunnen gericht worden aan:
Burgemeester en wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

Terug naar begin pagina


Vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Ter inzage in het gemeentehuis in kamer 042, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur:

Vanaf woensdag 19 mei tot en met dinsdag 1 juni 1999:
* Een bouwaanvraag voor het vergroten van de woning Bartoklaan 28 aan de zijgevel
Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.
Iedereen kan tot en met de laatste dag van de ter inzagelegging schriftelijke zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van deze tijdelijke vrijstelling.

Bedenkingen kunnen gericht worden aan:
Burgemeester en wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

Zoekwoorden:

Deel: ' Voornemens tot verlenen vrijstelling Voorschoten ter inzage '
Lees ook