Gemeente Breda

19-07-2001

Voorontwerp bestemmingsplan Heilaar Noord vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorontwerp bestemmingsplan Heilaar Noord vastgesteld. Na de zomervakantie wordt het plan ter inzage gelegd en wordt tevens een inspraakavond georganiseerd.

Heilaar Noord is een relatief klein gebied dat ligt tussen Westerpark, de spoorlijn Breda-Roosendaal, de Heilaarstraat en de Baanzicht. Het grootste deel van het gebied was tot voor kort in gebruik als proeftuin. Met het verdwijnen van de proeftuin aan de Heilaarstraat is de mogelijkheid ontstaan om het gebied te herontwikkelen. Hierin wordt in het voorontwerp van het bestemmingsplan Heilaar Noord voorzien.

De gronden gelegen in het gebied Heilaar Noord zijn grotendeels eigendom van Bouwbedrijf Moonen. In het plangebied is ook nog het bedrijf Aartsenfruit gevestigd. Dit bedrijf heeft in het voorontwerp bestemmingsplan een positieve bestemming gekregen met uitbreidingsmogelijkheden. In het nieuwe bestemmingsplan zal Aartsenfruit niet langer worden ontsloten via de Heilaarstraat maar via een nieuwe ontsluitingsweg aan de achterzijde van het bedrijf. Bij de totstandkoming van het voorontwerp bestemmingsplan is zowel Moonen als Aartsenfruit nauw betrokken geweest.

Breda, 19 juli 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorontwerp bestemmingsplan Heilaar Noord Breda vastgesteld '
Lees ook