Gemeente De Wolden

  Persbericht  Zuidwolde, 14 september 2010    Voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstraat 118 Zuidwolde in procedure  Al geruime tijd zoekt de gemeente De Wolden naar een passende herinvulling van de locatie Hoofdstraat 118 in Zuidwolde. De afgelopen jaren is met Brands Bouwontwikkeling BV uit Emmen gewerkt aan een nieuw plan. Het herinvullingsplan bestaat uit de bouw van één nieuw gebouw met ruimte voor maximaal vijftien woonappartementen. Er is voor het plan een (voorontwerp) bestemmingsplan opgesteld dat vanaf donderdag 16 september de inspraak- en overlegprocedure in gaat. Het stedenbouwkundig plan speelt in op de cultuurhistorische bebouwingswijze aan de Hoofdstraat. De voorzijde van het appartementengebouw heeft het karakter van een woonhuis met pronkgevel en bestaat uit twee woonlagen. De achterzijde van het gebouw heeft de vorm van een schuur en refereert aan de agrarische geschiedenis van het perceel. Het rietgedekte dak geeft het gebouw extra kwaliteit. Voor het appartementengebouw is een beeldkwaliteitnotitie opgesteld. Hierin zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het plan aangegeven. Deze voorwaarden waarborgen dat een goede (architectonische) inpassing van het appartementengebouw plaatsvindt. Onder het appartementengebouw wordt een parkeergarage aangelegd met parkeerruimte voor de bewoners van de appartementen. De ontsluiting van de parkeergarage en parkeerplaats verloopt via de burgemeester Tonckensstraat en De Zende. Door de visuele en ruimtelijke samenhang is ook het Wheemhuis in het bestemmingsplan opgenomen. De bestemmingsregeling voor het Wheemhuis is gericht op behoud van het bestaande gebouw. 

Deel: ' Voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstraat 118 Zuidwolde in procedure '


Lees ook