Gemeente Antwerpen

Voorontwerp Sint-Felix-pakhuis

Het college heeft beslist zijn goedkeuring te hechten aan het voorontwerp, betreffende de interventies aan en de herinrichting van het pakhuis Sint-Felix, Godefriduskaai 30 te Antwerpen, in het kader van onder meer de huisvesting van het stadsarchief, opgemaakt door de bvba Atenco Group uit Brussel, in samenwerking met de architecten Paul Robbrecht en Hilde Daem.

De restauratiewerken worden geraamd op 212.293.352 BEF, de werken voor de huisvesting van het stadsarchief op 444.112.793 BEF. Dat maakt samen een totaal van 656.406.145 BEF (BTW niet inbegrepen). De kosten voor het ereloon bedragen 8.392.105 BEF (BTW inbegrepen).

laatst bijgewerkt op 4 maart 1999 - bedrijfseenheid informatie en districtswerking van de stad Antwerpen - e-mail: info@antwerpen.be

Deel: ' Voorontwerp Sint-Felix-pakhuis Antwerpen goedgekeurd '
Lees ook