MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Voorschriften voor drukapparatuur

Nr. 99/229
8 december 1999

Voorschriften voor drukapparatuur binnen landen van Europese Economische Ruimte geharmoniseerd

De voorschriften die gelden voor drukapparatuur met een maximaal toelaatbare druk van 0,5 bar worden na 29 november 1999 met elkaar in overeenstemming gebracht in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Dit blijkt uit het Besluit drukapparatuur. In het besluit is de Europese Richtlijn voor drukapparatuur verwerkt. Voor de invoering van de nieuwe voorschriften geldt een overgangstermijn tot 29 mei 2002. Na deze datum gelden in alle EER-landen dezelfde eisen.

In het besluit staan voorschriften voor onder meer het ontwerpen, produceren en beoordelen van drukapparatuur (stoomketels, installatieleidingen e.d.). In het besluit is ook geregeld dat onafhankelijke keuringsinstanties worden ingeschakeld om vast te stellen of drukapparaten aan de nieuwe eisen voldoen. Als apparatuur aan deze eisen voldoet kan brengt de producent er de zogeheten CE-markering op aan. Apparatuur die is voorzien van deze markering mag vrij worden verhandeld in de landen van de EER.

Enkele drukapparaten vallen niet onder het nieuwe besluit. Dit geldt onder meer voor drukapparaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, transportleidingen en drukapparatuur in nucleaire installaties.

08 dec 99 17:10

Deel: ' Voorschriften voor drukapparatuur geharmoniseerd '
Lees ook