Persbericht

VOORSELECTIE NATIONAAL JEUGDDEBAT

Vanaf 1 maart a.s. zullen op een vijftal plaatsen in ons land jongeren bij elkaar komen die zich hebben opgegeven voor het Nationaal Jeugddebat. Tijdens deze voorselectie zullen zij samen met leden van gemeenteraden, Provinciale Staten en van de Tweede Kamer agendapunten voorbereiden voor het Nationaal Jeugddebat, dat op 17 april a.s. gehouden wordt in de Tweede Kamer in Den Haag. In totaal hebben zich enkele honderden jongeren aangemeld via de 'Let's talk about...-krant' of via de internetsite www.jeugddebat.nl. De deelnemers zijn in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De bijeenkomsten vinden plaats op de Provinciehuizen van Den Bosch, Zwolle, Groningen en Den Haag en op het stadhuis van Amsterdam.

Op de agenda van de bijeenkomsten staan alle thema's die de deelnemers hebben voorgesteld bij hun aanmelding. Tijdens de bijeenkomsten moet duidelijk worden wat de achterliggende gedachten zijn bij de voorgestelde thema's, en wat de deelnemers ermee willen bereiken. Leden van gemeenteraden, Provinciale Staten en van de Tweede Kamer zullen daarbij kunnen adviseren of bepaalde thema's thuishoren bij de landelijke politiek, of beter op een gemeentelijke of provinciale agenda kunnen staan. Zo kunnen de bijeenkomsten ook aanleiding geven voor een nader te plannen Provinciaal Jeugddebat.

Doel van het Nationaal Jeugddebat is om enerzijds jongeren meer bij de politiek te betrekken, en om anderzijds de politiek te verbeteren met de vaak zinvolle inbreng van jongeren. De resultaten van deze voorselectie-bijeenkomsten (de gekozen thema's) zullen tijdens de agendacommissie op 22 maart a.s. worden gebruikt om de definitieve agenda voor het Nationaal Jeugddebat te kunnen vaststellen. Tevens dienen de voorselectie-bijeenkomsten om de definitieve deelname van jongeren aan het Nationaal Jeugddebat te bepalen.

(einde bericht)
Utrecht, 24 februari 2000

Voorselectie Nationaal Jeugddebat:
Provinciehuis Den Bosch: 1 maart 2000, 13 - 15 uur. Provinciehuis Zwolle: 6 maart 2000, 18-20 uur.
Stadhuis Amsterdam: 8 maart 2000, 18-20 uur.
Provinciehuis Groningen: 9 maart, 18-20 uur
Provinciehuis Den Haag: 13 maart, 18-20 uur

Voor meer informatie m.b.t. het Nationaal Jeugddebat kunt u contact opnemen met Peter van Heek, tijdens kantooruren tel. 030-2541076.

Deel: ' Voorselectie nationaal jeugddebat in Den Haag '
Lees ook