Ingezonden persbericht

Zoetermeer, 24 juli 2002
Aan de redactie

Voorstel Brussel over dieselaccijns leidt tot extra lastenverzwaring

Met oneigenlijke argumenten probeert Brussel het wegvervoer met weer een lastenverzwaring op te zadelen. Onder het mom van concurrentieverstoring en milieu is de Europese Commissie vanmiddag akkoord gegaan met een voorstel om de dieselaccijns in de EU te harmoniseren. Voor de meeste landen betekent dit een forse verhoging. Daarnaast leidt dit voorstel tot een opeenstapeling van heffingen, omdat ook steeds meer landen willen overgaan op kilometerheffingen.

De Europese Commissie stelt voor de dieselaccijns in zeven jaar voor het wegvervoer te harmoniseren, startend op het niveau van 350 euro per 1.000 liter in 2003. Daarna wordt dat niveau ook nog eens jaarlijks aan de inflatie aangepast tot 400 euro in 2010. Dat betekent dat de meeste EU-landen hun niveau moeten optrekken met 25 tot 40 procent. Het huidige minimumniveau bedraagt namelijk 245 euro per 1.000 liter en landen als Portugal, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Spanje en Oostenrijk zitten daar nauwelijks boven. Maar ook België, Zweden, Finland, Denemarken en Nederland zouden nog een correctie moeten doorvoeren. Voor Nederland komt dit neer op 8 procent.

Aan de andere kant gaan steeds meer landen over op tol of een kilometerheffing voor het wegvervoer. Jongste voorbeelden zijn Duitsland, Oostenrijk en niet-EU-land Zwitserland. Ter compensatie zouden bestaande heffingen - zoals de brandstofaccijns en motorrijtuigenbelasting - juist omlaag moeten. Een nieuw, hoger EU-niveau voor accijns maakt dat onmogelijk. Daardoor ontstaat uiteindelijk een opeenstapeling van heffingen voor het wegvervoer, terwijl de toe te rekenen infrastructuur- en milieukosten allang gedekt zijn.

Transport en Logistiek Nederland maakt zich grote zorgen over de ontbrekende coördinatie tussen de Europese Commissarissen Bolkestein (Interne markt) en De Palacio (Transport). De laatste komt uitgerekend eind 2002 met een nieuw voorstel voor de toerekening van infrastructuur- en milieukosten aan het wegvervoer, via tol of kilometerheffingen. De vervoersorganisatie vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn met dit ongeleide prijsbeleid van Brussel. Want zolang Brussel geen paal en perk stelt aan de toe te rekenen kosten, maken diverse EU-lidstaten dankbaar misbruik van de situatie. Daarbij wreekt zich dat de accijns tot nog toe buiten het systeem van de toerekening van de kosten van de weg is gebleven. De Europese Commissie zou het wegvervoer en de samenleving een dienst bewijzen om één uniform systeem voor al deze heffingen voor het wegverkeer op te stellen. Het is 'of...of', en niet 'en....en'.

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling PRV, Clarisse Buma, 079-3636115, 06-51806340.

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u direct contact met ons opnemen indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen? Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een beroepsgeheim.

This e-mail message is intended exclusively for the addressee(s). If the email was sent to you by mistake, would you please call us immediately? In that case we also request you to destroy the e-mail and to neither use the contents nor disclose them to third parties, because the message can contain confidential information which may be protected by professional secrecy.

Deel: ' Voorstel Brussel dieselaccijns leidt tot extra lastenverzwaring '
Lees ook