Ingezonden persbericht

Voorstel CPB schendt internationaal verdrag

UTRECHT, 20020725 -- Het voorstel van het Centraal Planbureau om studenten volledig op te laten draaien voor de gemaakte studiekosten druist regelrecht in tegen internationale afspraken. Nederland heeft het Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele rechten, ondertekend, welke voorziet in invoering van kosteloos hoger onderwijs. Het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) concludeert dat het voorstel van het CPB dan ook onacceptabel is.

Het Verdrag bevat een bepaling die stelt dat het hoger onderwijs voor iedereen toegankelijk moet worden gemaakt, in het bijzonder door de invoering van kosteloos hoger onderwijs. Het plan om studenten nu zelf volledig op te laten draaien voor hun studiekosten, ongeacht of zij een studie wel of niet hebben afgerond, schendt dit verdrag en is dus onmogelijk.

De gehele maatschappij heeft baat bij veel goede hoog opgeleiden. Jaarlijks is de behoefte aan afgestudeerde HBO-ers en WO-ers zeer groot. ISO-voorzitter Linda van Beek: "Studeren is een sociaal recht. Het is kortzichtig en ontoelaatbaar om de maatschappelijke baten te bekostigen met individuele lasten."

Het mag daarom niet zo zijn dat de studiekosten die deze hoog opgeleiden met zich meebrengen slechts door henzelf moeten worden opgehoest. "De toegankelijkheid van het hoger onderwijs moet gewaarborgd blijven. Nederland zal het Verdrag na moeten leven", aldus Van Beek.

Het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) is de grootste landelijke studentenorganisatie en vaste gesprekspartner van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Bij het ISO zijn ongeveer 160.000 studenten aangesloten.

Deel: ' Voorstel CPB schendt internationaal verdrag '
Lees ook