GroenLinks


Goede tijden, slechte tijden. Voorstel voor een nieuw budgettair kader
2000-2002.


24 februari 2000

Het kabinet rekent zich arm door uit te blijven gaan van een economische groei van 2 tot 2,25 procent. Het is veel realistischer om de groei op jaarlijks 2,75 procent te ramen. Hierdoor ontstaat ruimte om te investeren in de collectieve sector. Dat is de kern van de nota 'Goede tijden, slechte tijden', die de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer donderdag heeft gepresenteerd.

GroenLinks wil een eind maken aan lastenverlichting. Eenmalige opbrengsten uit de verkoop van staatsbezit wil GroenLinks storten in een nieuw fonds, het fonds voor duurzame ontwikkeling. Hieruit worden investeringen in het milieu en de kenniseconomie gefinancierd.

Bij een hogere economische groei dan 2,75 procent wil GroenLinks de meevallers gebruiken voor aflossing van de staatsschuld. De partij wijst erop dat de economische groei in Nederland sinds de jaren zestig gemiddeld boven de drie procent ligt.

De volledige tekst van de notitie 'Goede tijden, slechte tijden', is te vinden op deze site, pagina Publikaties van de Tweede-Kamerfractie.


-
Meer weten? E-mail info@groenlinks.nl

Deel: ' Voorstel GroenLinks voor nieuw budgettair kader '
Lees ook