expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Grondwetsherz Correctief Referendum

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
25 juni 1999

VOORSTEL GRONDWETSHERZIENING CORRECTIEF REFERENDUM NAAR RAAD VAN

STATE

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het voorstel voor grondwetsherziening inzake het correctief referendum voor advies aan de Raad van State te zenden.

Het vorige voorstel voor grondwetsherziening inzake het correctief referendum werd in mei door de Eerste Kamer verworpen. Tijdens de informatie is afgesproken dat het voorstel in januari 2000 opnieuw en ongewijzigd bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Tegelijkertijd zal een proeve van de uitvoeringswetgeving en een tijdelijke regeling van het raadgevend correctief referendum worden ingediend. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt die proeve voor tezamen met het voorstel voor een tijdelijke referendumwet, waarin het raadgevend correctief referendum wordt geregeld.

Tijdens de eerste lezing kan een grondwetsvoorstel worden aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Daarna worden verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Vervolgens wordt het grondwetsvoorstel in tweede lezing opnieuw bij de Tweede Kamer ingediend. Tijdens de tweede lezing kan het grondwetsvoorstel alleen worden aangenomen met een gekwalificeerde meerderheid van ten minste tweederde van de stemmen in de Tweede Kamer en een gekwalificeerde meerderheid van ten minste tweederde van de stemmen in de Eerste Kamer.

RVD, 25.03.1999

25 jun 99 17:49

Deel: ' Voorstel grondwetsherziening correctief referendum '
Lees ook