Gemeente Smallingerland

Voorstel magneetzweefbaan (19-06-2002)

Het college stelt voor maximaal 18 miljoen euro bij te dragen in de kosten van een verbinding tussen Groningen en Amsterdam via een magneetzweefbaan. Voor een HSL verbinding wil het college maximaal 3,5 miljoen euro op tafel leggen.

De gemeente Smallingerland heeft aan deze bijdragen een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste daarvan is dat Drachten halteplaats wordt op de verbinding. Ook wil het college in staat gesteld worden de toegezegde bijdrage terug te verdienen, via het in ontwikkeling brengen van (delen van) de omgeving van een halteplaats.

Het Raadsvoorstel, waaruit dit blijkt, wordt op 20 juni a.s. behandeld in een gezamenlijke vergadering van de commissie Algemene, Economische en Financiële Zaken en de commissie Ruimte Infrastruktuur en Milieu.

De volledige tekst van het raadsvoorstel vindt u in de rubriek vergaderstukken. Tik daarvoor:
samenwerkingsovereenkomst zuiderzeelijn in het tekstvak inhoud.

Deel: ' Voorstel magneetzweefbaan Smallingerland '
Lees ook