Provincie Friesland

Persberichten

Voorstel voor nieuwe parallelbrug over de Stroobossertrekvaart

Gedeputeerde Staten zullen aan Provinciale Staten voorstellen om een krediet van

750.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de parallelbrug over de Strobossertrekvaart. Deze brug in de parallelweg van de N355 (Buitenpost Visvliet) zal op termijn niet meer aan de gestelde eisen voldoen.

Renovatie of vervanging
De brug is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Daarnaast is de weg in het PVVP (Provinciaal Verkeer- en VervoerPlan) opgenomen als gebiedsontsluitingsweg A. Dit houdt voor de brug in dat de breedte tussen de leuningen minimaal 6,50 meter moet zijn (nu nog 4 meter) en geschikt voor autos met een maximale aslast van 15 ton (nu nog 12 ton). Voor de scheepvaart moet de brug op termijn geschikt zijn voor een minimale doorvaarthoogte van 3 meter, deze is nu nog 2,90 meter.

Nu renoveren en later de brug aanpassen aan de nieuwe eisen is duurder als nu de brug nu volledig vervangen.

Procedure
Voordat het voorstel in Provinciale Staten behandeld wordt (10 november) wordt het voorgelegd aan de Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer (18 oktober).

Nummer: 164
Datum: 14 september 1999

Deel: ' Voorstel nieuwe parallelbrug Stroobossertrekvaart '
Lees ook