expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: VOORSTEL TOT WIJZIGING ARTIKEL 61..

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
22 januari 1999

VOORSTEL TOT WIJZIGING ARTIKEL 61 GEMEENTEWET NAAR TWEEDE KAMER

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een voorstel tot wijziging van artikel 61 van de Gemeentewet. Het vorige kabinet had reeds een wetsvoorstel bij het parlement ingediend om de invloed van de gemeenteraad op de door de Kroon te benoemen burgemeester te vergroten. Daarin kreeg de gemeenteraad een recht van aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken.
Het kabinet heeft, in lijn met het regeerakkoord, dit voorstel zo aangepast dat gemeentebesturen die dat wensen voorafgaand aan het opmaken van de aanbeveling een raadplegend referendum onder de bevolking kunnen organiseren. Ook het wijzigingsvoorstel blijft uitgaan van de door de Kroon benoemde burgemeester.

RVD, 22.01.1999

22 jan 99 17:24

Deel: ' Voorstel raadplegend referendum voor benoeming burgemeester '
Lees ook