Gemeente Barendrecht

Persbericht nummer 75, 11 juli 2002

Voorstel Tramplus kostbaar zoethoudertje

BARENDRECHT De Rotterdamse wethouder Hulman heeft in de regioraad toegezegd in september met een voorstel voor een gelijkwaardig Tramplus-tracé te komen. De gemeente Barendrecht voelt zich aan het lijntje gehouden door de stadsregio. Wethouder Kees Silvis: "Hoe kan er nu na jarenlang onderzoek en overleg in 3 maanden tijd sprake zijn van een gelijkwaardig tracé. Onzin, dit leidt alleen maar tot vertraging. Wethouder Hulman neemt een grote verantwoordelijkheid op zich door te stellen dat er in september een alternatief ligt dat volledig voldoet aan alle uitgangspunten van het voorkeurstracé en dat de tram in 2004 rijdt. We houden hem aan zijn woord. Als dat niet wordt waargemaakt wordt de te verwachten schade een feit.

Toveren

Winstpunt van de discussie in de stadsregio is wel dat het bestuur van de stadsregio, de regioraad blijft vasthouden aan het realiseren van de Tramplus in 2004 en dat aanvullend busvervoer is toegezegd per 1 september. Op de vraag of de stadsregio zich hard wilde maken voor het voorkeurstracé Slinge Langenhorst als het door Hulman aangekondigde gelijkwaardig alternatief er niet is in september deed de regioraad nu nog geen uitspraak. Voor de 25.000 toekomstige inwoners van Carnisselande/Portland biedt de opstelling van de regioraad geen zekerheid. Barendrecht heeft dan ook zeer gemengde gevoelens over de houding van de stadsregio. Wethouder Silvis zei daarover het volgende: " Enerzijds moeten we blij zijn met de winstpunten, maar je maakt mij niet wijs dat er in september een gelijkwaardig alternatief ligt. Jaren is overleg gevoerd over het tracé en de mogelijkheden. Als er een gelijkwaardige tracé zou zijn, dan had dat al lang op tafel gelegen, tenzij wethouder Hulman kan toveren. Wat betreft Silvis is er nog wel enige hoop gevestigd op de stadsregio: "Indien er in september geen gelijkwaardig alternatief is gaan we ervan uit dat het tracé Slinge-Langenhorst, inclusief de Groene Hilledijk als nog wordt gerealiseerd. Wellicht is het hopen tegen beter in, maar de stadsregio zal toch eens een vuist maken."

Einde persbericht nummer 75

Zoekwoorden:

Deel: ' 'Voorstel Tramplus kostbaar zoethoudertje' '
Lees ook