Gemeente Tilburg

28-08-2001

In toekomst 1.575 parkeerplaatsen tekort in binnenstad

Voorstel voor uitbreiding parkeercapaciteit in voorbereiding

De gemeente Tilburg heeft een analyse gemaakt van de parkeermogelijkheden voor bezoekers van de binnenstad. Burgemeester en wethouders van Tilburg hebben vastgesteld dat er in de huidige situatie een tekort is van 460 plaatsen en in de toekomst, na realisering van de plannen voor het Pieter Vreedeplein (ca. 2010) van
1.575 plaatsen. Daarbij is gekeken naar de situatie gedurende de drukste periode in een week, namelijk de zaterdag. Belangrijkste vragen bij het onderzoek waren: hoeveel en waar zijn parkeerplaatsen op een zaterdag beschikbaar voor openbaar gebruik en hoe vol staan deze. Tijdens de twee drukste uren -van 14.00 tot 16.00 uur- lopen de bezettingspercentages van alle garages tezamen op tot 90% en meer. De hoogste parkeerdruk tijdens deze uren treedt op bij de garages aan de zuidzijde van het centrum, vooral doordat dan ook de parkeergarage Louis Bouwmeesterplein (zo goed als) volstaat. Parkeergarage Tivoli aan de noordkant biedt in die uren tevens vrijwel geen ruimte meer. Binnen maximaal twee maanden wordt een voorstel aan het college aangeboden dat ingaat op hoe in de extra benodigde parkeercapaciteit kan worden voorzien.

Bepaling parkeerplaatsen
De aanwezige parkeercapaciteit is afgezet tegen wat er nodig zou zijn gelet op de functies in de binnenstad, de vierkante meters vloeroppervlak aan winkels, horeca en andere voorzieningen. Hierbij is niet alleen gekeken naar de huidige situatie, maar ook naar de toekomst. Op dit moment bevinden zich in en bij de binnenstad van Tilburg 3.160 openbare parkeerplaatsen. Hiervan bevinden zich 2.315 plaatsen in de parkeergarages en 845 plaatsen in de openlucht langs straten en pleinen. Op een zaterdag kunnen 415 plaatsen van de garages echter niet ingezet worden voor bezoekers, omdat deze worden gebruikt door abonnementhouders. Voor bezoekers blijven op zaterdag dus 2.745 plaatsen over.

460 parkeerplaatsen tekort
Voor het berekenen van de benodigde parkeercapaciteit is uitgegaan van de afspraken die bij de start van deze collegeperiode zijn gemaakt. Basis is daardoor het aantal parkeerplaatsen in 1988, gecorrigeerd voor de sindsdien opgetreden groei van winkelvoorzieningen in de binnenstad. In 1988 waren er 2.950 openbare plaatsen en de groei van het kernwinkelapparaat in de jaren daarna rechtvaardigt een uitbreiding met 255 plaatsen. De totaal benodigde capaciteit in de huidige situatie loopt daardoor op naar 3.205 plaatsen. Bij vergelijking met de feitelijk voor bezoekers beschikbare capaciteit van 2.745 plaatsen blijkt een tekort van 460 plaatsen.

Deel: ' Voorstel uitbreiding parkeercapaciteit Tilburg '
Lees ook