Unicef

minderjarigen in de krijgsmacht

Verkeerd signaal uit Nederland voor kindsoldaten wereldwijd Voorstel Van Hoof laat minderjarigen toe tot krijgsmacht

Den Haag, 12 juni 2002 - Door het aangepaste voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Defensie om minderjarige rekruten een status van aspirant-militair te verlenen, lopen minderjarigen in dienst van Defensie gevaar. De Nederlandse coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten roept de leden van de Vaste commissie voor Defensie op, om geen genoegen te nemen met van Hoof´s voorstel dat morgen in het Algemeen Overleg besproken wordt.

De boodschap van de Coalitie is helder: een minimumleeftijd van 18 jaar voor rekrutering en inzet in de krijgsmacht. Het door de Nederlandse regering reeds ondertekende Optioneel Protocol over de inzet van kinderen in gewapend conflict, dient geratificeerd te worden met deze 'straight-18' regel. Deze 'straight-18' regel wordt gesteund door een Tweede Kamer-motie.

Volgens het voorstel van de staatssecretaris kunnen minderjarigen zich aanmelden als aspirant-militair, met daarbij de toezegging dat ze niet kunnen worden ingezet in tijden van gewapend conflict. Van Hoof gaat voorbij aan het feit dat zodra minderjarigen aspirant-militair worden, ze de status van burger verliezen en daarmee de bijbehorende bescherming die in oorlogstijd bij de status van burger hoort. Daarmee worden ze een gelegitimeerd militair doelwit. Ook vraagt de Coalitie zich af hoe de staatssecretaris kan garanderen dat de rekruten daadwerkelijk niet worden ingezet. Bovendien zal de vijand het onderscheid tussen minderjarige rekruten en meerderjarige gevechtsdeelnemers zeer moeilijk kunnen maken.

De Coalitie vindt dat het voorstel van de staatssecretaris niet alleen onvoldoende bescherming van minderjarige rekruten in Nederland biedt, maar ook een verkeerd signaal naar andere landen afgeeft. Het voorstel van de staatssecretaris is slechts toegespitst op het wervingsvraagstuk in Nederland. De reden is vrees om te weinig jongeren te kunnen rekruteren. Echter, elke willekeurige regeringsleider of krijgsheer kan hetzelfde argument gebruiken om zijn krijgsmacht te vullen met minderjarigen. Daarmee maakt Van Hoof de immense problematiek van kindsoldaten wereldwijd, ondergeschikt aan het wervingsprobleem in Nederland.

De Nederlandse coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten bestaat uit: Amnesty International, Defence for Children International, Kerkinactie/Kinderen in de Knel, Mensen in Nood, Nederlandse Rode Kruis, Novib, Pax Christi, Save the Children NL, Unicef NL, Vrouwen voor Vrede, War Child NL en Stichting Humanistisch Thuisfront. De Coalitie, aangesloten bij de internationale campagne ter uitbanning van kindsoldaten, ijvert al sinds 1998 voor aanpassing van het Nederlandse wervingsbeleid.


* * * * *

Deel: ' Voorstel Van Hoof laat minderjarigen toe tot krijgsmacht '
Lees ook