Provincie Friesland

Persberichten

GS stellen PS voor om vijfde wijziging Legesverordening vast te stellen

Gedeputeerde Staten zullen aan Provinciale Staten voorstellen om de vijfde wijziging van de Legesverordening Fryslân 1998 vast te stellen. De wijzigingen zijn: een trendmatige verhoging van de legestarieven (door de stijging van lonen, goederen en diensten) èn het omzetten van de genoemde bedragen van guldens naar euros.
Vervolgprocedure: 23 oktober Statencommissie Algemene & Economische Zaken
6 november Provinciale Staten

18 september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorstel vaststelling wijziging Legesverordening Friesland '
Lees ook