Gemeente Westerveld


26-2-2003
Voorstel voor het aanwijzen 2 rijksmonument.

Het college stelt de raad voor om de Hoeve Koning Willem III en de keermuur rond de Hervormde Kerk in Vledder aan te wijzen als rijksmonumenten. Als de gemeenteraad akkoord gaat met dit voorstel dan kan het college de staatssecretaris van OCW hierover een positief advies geven. De staatssecretaris is van plan beide objecten aan te wijzen als rijksmonument. Deze aanwijzing vindt plaats op verzoek van de betrokkenen.

De Hoeve.
De Hoeve Koning Willem III staat in Frederiksoord en is eigendom van de Maatschappij van Weldadigheid. De oorspronkelijke boerderij is gebouwd 1868 en is kenmerkend voor de ommezwaai van kleinschalige naar grootschalige bedrijfsvoering binnen het landbouwbedrijf. De bebouwing bestaat nu nog uit een schuur met een rieten kap en inrijdeuren aan de voorkant.

De Keermuur
De keermuur is eigendom van de Hervormde gemeente Vledder. De muur staat rond de Hervormde kerk, het kerkgebouw staat al op de monumentenlijst . De keermuur is in 2000 met subsidie van de gemeente gerestaureerd.

Deel: ' Voorstel voor het aanwijzen 2 rijksmonument in Westerveld '
Lees ook