gemeente emmen

voorstel voor ingrijpende reconstructie meerdijk

burgemeester en wethouders van emmen stellen de raad voor de meerdijk ingrijpend te reconstrueren. zo komt er in de voorstellen van b en w een rotonde ter hoogte van de nieuwe begraafpark, een plateau op de kruising meerdijk-oosterveldsestraat-splitting en een verkeersregelinstallatie op de kruising rondweg-meerdijk. met deze reconstructie is in totaal een bedrag van f. 1.568.000,-- gemoeid.

aanleiding

de maatregelen hebben te maken met de ontsluiting van begraafpark meerdijk en het verplaatsen van de gymlessen van de basisscholen op 't veld en de st. gerardusschool. bovendien ondervindt het openbaar vervoer aanzienlijke vertraging op de kruising rondweg-meerdijk.

snelheidsremmende maatregelen

door aanleg van de rotonde ter hoogte van het nieuwe begraafpark en sportpark meerdijk zal de snelheid op de meerdijk aanzienlijk afnemen. echter, de maatregel zal onvoldoende effect hebben op de splitting. vooral de oversteek bij het kruispunt meerdijk-oosterveldsestraat-splitting wordt intensief gebruikt door leerlingen van de basisscholen richting sporthal. ook is er intensief fiestverkeer vanuit barger-oosterveld en klazienaveen richting emmen. een plateau moet op die plaats de snelheid van het verkeer doen afnemen.

as-verlegging

om de veiligheid van de meerdijk nog te vergroten wordt de as van de weg 1 meter in noordelijke richting verplaatst, zodat er meer ruimte ontstaat tussen de bomenrij en de kant van de weg.

vri

door het plaatsen van een verkeersregelinstallatie op de kruising meerdijk-rondweg moet het verkeer ter plekke beter kunnen doorstromen. vooral het openbaar vervoer ondervindt hier veel vertraging. de vri wordt gekoppeld aan de vri rondweg-statenweg

subsidies

voor de realisering van de verkeersregelinstallatie is een subsidie van 90%
- f. 495.000,-- - (de boer-gelden) toegekend, terwijl voor de andere veiligheidsmaatregelen door de provincie een subsidie is toegezegd van in totaal f. 490.000,-- .

voor de redactie:
voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, gerjan grevink,
tel. (0591)-68 55 28.
e-mail: g.grevink@emmen.nl

Deel: ' Voorstel voor ingrijpende reconstructie Meerdijk Emmen '
Lees ook