Bureau Drechtsteden


Persbericht

Betere afstemming woningbouwplannen regio
Voorstel voor Programmabureau Woningbouw Drechtsteden

De Bestuurlijke Commissie Wonen en Stedelijke Vernieuwing behandelt op 20 februari a.s. een voorstel voor het oprichten van een regionaal programmabureau voor woningbouw in de Drechtsteden. Het programmabureau heeft twee hoofddoelen. Het eerste doel is te toetsen of gemeenten realistische woningbouwplanningen maken. Tweede doel is het onderzoeken of de productie van nieuwe woningen (tot 2010) kan worden versneld en verhoogd.

Het oprichten van een regionaal programmabureau woningbouw is een voorstel van de taskforce woningbouwproductie Drechtsteden. Deze taskforce buigt zich over manieren om de achterstand in de woningbouw in de Drechtsteden in te halen. Met het ministerie van VROM is afgesproken dat de Drechtsteden voor 2010 11.000 nieuwe woningen bouwen.

Werkwijze
Het programmabureau zal de planningen van de regionale woningbouwproductie beoordelen en actualiseren. Het bureau bekijkt de bouwplanningen van de verschillende gemeenten en adviseert bij het versnellen van de uitvoering ervan. Dit is nodig omdat nog te weinig voorgenomen plannen voor nieuwbouw van de grond komen. Gemeenten blijven wel zelf verantwoordelijk voor het gemeentelijk woningbouwprogramma en de woningbouwprojecten.

Het programmabureau valt onder de verantwoordelijkheid van het Drechtstedenbestuur. De Bestuurlijke Commissie Wonen en Stedelijke Vernieuwing vergadert op donderdag 20 februari a.s. vanaf 11.30 uur in het regiokantoor, Weizigtweg 33 in Dordrecht.

Deel: ' Voorstel voor Programmabureau Woningbouw Drechtsteden '
Lees ook