Gemeente Breda


VOORSTEL VOOR EEN SCHONER HISTORISCH STADSHART

Het Historisch Stadshart is het visitekaartje van de stad. Het hoge kwaliteitsniveau van het stadshart stelt eisen aan het beheer. In het gebiedsplan voor het Historisch Stadshart wordt de beheervisie op het stadshart en de mogelijke verbeteringen in het beheer beschreven. Het College van Burgemeester en Wethouders stelt aan de raad voor om het gebiedsplan Historisch Stadshart vast te stellen. Als eerste stelt het college voor een speciale reinigingsmachine aan te schaffen.

De herinrichting van het Historisch Stadshart is nagenoeg afgerond. Hierdoor heeft het hart van de stad Breda een vernieuwde en verbeterde inrichting en gebruiksfunctie gekregen. Functies als wonen, werken, recreëren, winkelen, uitgaan en cultuurbeleving worden in de kwalitatief hoogwaardige omgeving van het Stadshart gecombineerd. Deze functies hebben een lokale, regionale en soms ook nationale betekenis.

Het gebiedsplan voor het Historisch Stadshart geeft het huidige beheer weer dat, zo bleek uit een analyse, nog niet is afgestemd op kwaliteit van het heringerichte Stadshart. Op langere termijn komt bij de huidige beheeraanpak de instandhouding van de kwaliteit in het gedrang. Het gebiedsplan beschrijft de visie op het beheer en geeft mogelijke beheerverbeteringen aan zoals de gevolgen van vandalisme na het weekend met meer inzet herstellen, het aanbrengen van voegvulling, een speciaal op het stadshart afgestemde reiniging en het verbeteren van de communicatie tussen belanghebbenden in het stadshart en de gemeente.

Het college heeft ingestemd met de beheervisie in het gebiedsplan. Voor de uitvoering van de mogelijke beheermaatregelen zal het college met een nader voorstel komen bij de kadernota. Vooruitlopend stelt zij aan de raad voor om als eerste verbetering een speciale reinigingsmachine voor het stadshart aan te schaffen. Deze reinigingsmachine biedt een oplossing voor alle soorten van vervuiling die in het stadshart voorkomen. Het apparaat verwijdert vlekken, urine, visafval van de markt en glasscherven uit de goten. Bovendien kan de machine voegen schoonspuiten. Door middel van diverse hulpstukken kan de machine desgewenst zoutstrooien, stomen of graffiti verwijderen.

Breda, 4 november 1999.

Deel: ' Voorstel voor schoner historisch stadshart Breda '
Lees ook