Tweede Kamer der Staten Generaal


26948000.001 kon. booschap wijz. wet wapens en munitie
Gemaakt: 20-12-1999 tijd: 13:57

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 948

Wijziging van de In- en uitvoerwet en de Wet wapens en munitie (wederuitvoer van strategische goederen)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de In- en uitvoerwet en de Wet wapens en munitie (wederuitvoer van strategische goederen).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 13 december 1999 Beatrix

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Voorstel wijzigen In- en uitvoerwet en Wet wapens en munitie '
Lees ook