Gemeente Enschede

Voorstellen voorbereiding referendum Usseleres naar GemeenteraAD Enschede, 29 augustus 2001

Het College van B. en W. legt de Gemeenteraad een aantal voorstellen voor ten behoeve van de voorbereiding van het referendum over de Usseleres. De Gemeenteraad zal de voorstellen bespreken op 17 september a.s.

De Gemeenteraad heeft het voornemen om op het noordelijk deel van de Usseleres een bedrijventerrein te vestigen. Daarover wordt op 17 oktober a.s. een raadplegend referendum gehouden. Het referendum is aangevraagd door burgers naar aanleiding van het voornemen van de Gemeenteraad.

Ter voorbereiding van het referendum wordt onder andere op woensdag 10 oktober a.s. een debat gehouden in de Arkezaal van het Muziekcentrum. Daarbij kunnen de belangstellenden en belanghebbenden discussiëren over de argumenten voor en tegen het vestigen van het bedrijventerrein. Bij dit debat zal onder andere de burgemeester aanwezig zijn. Aan het debat zullen vertegenwoordigers van alle coalitiepartijen deelnemen. Daaraan voorafgaande wordt eind september huis aan huis in Enschede een informatiebrochure bezorgd waarin de voor- en tegenstanders van de vestiging van een bedrijventerrein op de Usseleres hun standpunten toelichten.
Op de dag van het referendum, 17 oktober, wordt vanaf 20.00 uur in het Stadhuis een uitslagenavond worden gehouden om de uitkomsten direct te kunnen volgen.

Het referendum is geldig bij een opkomst van 60% van de inwoners van Enschede. Een raadplegend referendum houdt in dat de uitslag niet rechtstreeks beslissend is. Het feitelijke besluit wordt door de Gemeenteraad genomen op 19 november a.s. of - indien dat niet haalbaar is - op 17 december a.s.Zoekwoorden:

Deel: ' Voorstellen referendum Usseleres naar Gemeenteraad Enschede '
Lees ook