Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER VERA DUA VLAAMS MINISTER

VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW 4 oktober 2001

Voorstelling van eerste proefproject stiltegebied

Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua en de provinciegouverneurs nodigen u uit op de officile inhuldiging van het eerste stiltegebied in Vlaanderen op maandag 8 oktober om 12u.

Stiltegebieden zijn plekken in Vlaanderen waar het nog "natuurlijk" stil is. Stilte staat hier niet synoniem voor "afwezigheid van geluid" maar wel voor "afwezigheid van verstorende, omgevingsvreemde geluiden" zoals een hoge graad van industrialisatie of storend wegverkeer.

Het eerste proefproject ligt op de grens van de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Andere proefprojecten zullen op de persconferentie bekend gemaakt worden, net als de steun die de Vlaamse overheid voor de betrokken gemeenten en provincies voorziet.

De inhuldiging en persconferentie vinden plaats in zaal Leysbroek, Repingenstraat 91, 1570 Vollezele. Een plannetje is verkrijgbaar op aanvraag. Het Leysbroek ligt in het stiltegebied.

Na afloop van de inhuldiging wordt u een receptie aangeboden.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. 02-553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Deel: ' Voorstelling eerste proefproject stiltegebied Vlaanderen '
Lees ook